EN LITEN GEST

Vad är En liten gest?

En liten gest (tidigare Valinsamlingen) är en insamling, som i samband med valen genomförs till förmån för det inhemska handikapp- och folkhälsoarbetet. Valinsamlingen anordnas i form av bössinsamling på röstningsplatserna. Sin början fick valinsamlingen redan år 1907, då det i samband med det första riksdagsvalet samlades in medel för bekämpandet av tuberkulos. I sin nuvarande form har insamlingen fungerat sedan år 1991. Insamlingens namn byttes i 2011.

Vi gör det tillsammans

I insamlingen deltar 15 handikapp- och hälsoorganisationer med sina lokalföreningar:

Allergi- och Astmaförbundet, Andningsförbundet, Centralförbund för Mental Hälsa, De Utvecklingsstördas Stödförbund, Diabetesförbundet i Finland, Epilepsiförbundet, Finlands Dövas förbund, Finlands Hjärtförbund, Finlands Neuroförbund, Finska Hörselförbundet, Invalidförbundet, Njur- ja leverförbundet, Synskadades förbund, Psoriasisförbundet, Reumaförbundet i Finland

Hur arrangeras insamlingen?

Insamlingen En liten gest grundar sig på ett omfattande samarbete mellan organisationerna. De projektarbetare som är anställda av insamlingsdelegationen koordinerar insamlingen på riksnivå. I kommunerna genomför organisationernas lokalföreningar insamlingsarbetet med frivilliga krafter.

Hur fördelas donationerna?

50 procent av insamlingsvinsten från respektive kommun blir kvar på lokalnivå för att delas mellan de deltagande föreningarna. Den andra hälften av vinsten redovisas till insamlingsdelegationen, som efter att insamlingskostnaderna avdragits delar den mellan de 15 riksomfattande handikapp- och hälsoorganisationerna. Insamlingsdelegationen består av de deltagande organisationerna.

Till vad används insamlingsvisten?

Organisationerna och lokalföreningarna använder de insamlade medlen till inhemskt handikapp- och hälsoarbete enligt sina egna strategier. Deras viktigaste gemensamma uppgifter är att värna om de handikappades och olika sjukdomsgruppers jämställdhet och intressen samt att främja välmåendet i vårt samhälle. Organisationerna erbjuder bl.a. vård, informerar, stöder föreningsverksamheten och finansierar forskning. Lokalföreningarna använder medlen till exempel till grupper för likställda, rekreationsverksamhet och rådgivning.

Bössväktaren – insamlingens själ

Bössväktaren för En liten gest representerar alla insamlingsdelegationens organisationer. Bössväktarens viktigaste uppgift är att vara vänlig och tacka varje givare. Bössväktarens arbetsinsats är av omätbart värde för insamlingen. Det är bössväktarnas och de övriga frivilligas arbetsinsats som gör det möjligt att anordna denna insamling.

 

Så här kan du donera:

1

Nästa Liten gest -insamlingen har vi år 2021.

Keräyslupa nro RA/2018/532 voimassa 1.9.2018 – 31.8.2020 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Pieni ele ja keräystoiminta.

Pieni ele -keräys oli aiemmin nimeltään Vaalikeräys. Se sai alkunsa jo vuonna 1907, jolloin ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä kerättiin varoja tuberkuloosin vastustamiseen. Pieni ele on siis auttanut jo reippaasti yli 100 vuotta!

Tänä päivänä Pieni ele perustuu 15 järjestön väliseen yhteistoimintaan. Järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräyksen vapaaehtoisvoimin kunnissa ympäri Suomen. Vapaaehtoisia on mukana toistakymmentä tuhatta. Lipaskerääjät ovatkin keräyksen sielu.

Keräystuotto jaetaan Pienessä eleessä mukana olevien 15 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken. Järjestöt käyttävät keräysvarat mm. kuntoutukseen, apuvälineiden hankintaan ja edunvalvontaan. Paikallisyhdistyksissä keräysvarojen avulla järjestetään esimerkiksi neuvontaa, vertaistukiryhmiä sekä virkistystoimintaa.

Allergia- Iho- ja Astmaliitto
Diabetesliitto
Epilepsialiitto
Hengitysliitto
Invalidiliitto
Kehitysvammaliitto
Kuuloliitto
Kuurojen liitto
Mielenterveyden keskusliitto
Munuais- ja maksaliitto
Neuroliitto
Näkövammaisten liitto
Psoriasisliitto
Reumaliitto
Sydänliitto
Pienen eleen järjestöt: Allergia- Iho- ja Astmaliitto, Diabetesliitto, Epilepsialiitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Reumaliitto ja Sydänliitto.

Yhteistyössä mukana

Automatia
Drama
Gameleo
Hotspot
Keili
Kuntalehti
Maaseudun tulevaisuus Kantri
Mainostoimisto Smoy
Oikeusministeriö
Osuuspankki
Otavamedia
Yle

Pieni ele ry
PL 40, Oltermannintie 8
00621 Helsinki

Evästeet

 

Erika Mäntylä
toiminnanjohtaja
040 5295409
erika.mantyla@pieniele.fi

Mariina Kortesmäki 
keräyskoordinaattori
040 0887114
mariina.kortesmaki@pieniele.fi