Kansalaisten hyväntekeväisyyden merkitys korostuu, kun sote-järjestöiltä leikataan

Sosiaali- ja terveysjärjestöt auttavat monin tavoin pitkäaikaissairaita ja vammaisia. Hallituksen suunnitelmat näiden järjestöjen rahoituksen leikkaamisesta tuntuvasti vaikuttavat suoraan sairaiden ja vammaisten elämään, kun tukea tarvitaan elämään eri tavoin. Vaikeissa elämäntilanteissa muun muassa järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta, kuntoutus, vertaisryhmät tai virkistys ovat tärkeässä roolissa. Vammaiset ja pitkäaikaissairaat hankkivat mahdollisuuksia apuun myös itse varainhankinnan avulla.

Suomessa vammaiset ja pitkäaikaissairaat ovat järjestäneet itse yli 100 vuoden ajan Pieni ele -vaalikeräystä, jolla on hankittu varoja avun järjestämiseksi. Leikkausten toteutuessa niin suurina kuin on kaavailtu, on hyväntekeväisyyslahjoituksilla entistä suurempi merkitys ruohonjuuritason avun järjestämisessä. Tällöin yksittäisten ihmisten antamat lahjoitukset antavat mahdollisuuden jatkaa sellaista tukea, jota ei jatkossa välttämättä pystyttäisi antamaan sitä tarvitseville.

Pieni ele -vaalikeräykseen kuuluvat 15 vammais- ja kansanterveysjärjestöä ovat ilmaisseet huolensa edustamiensa ihmisten puolesta, jos leikkaukset toteutuvat. Koska vammaiset ja pitkäaikaissairaat ovat itse keränneet lahjoituksia saadakseen järjestettyä apua itselleen sekä muille, voi tätä tapaa tukea tekemällä lahjoituksen ja tarpeellinen tuki voi jatkua. Edellisessä, presidentinvaalien äänestyspaikoilla järjestetyssä keräyksessä vapaaehtoiset lipasvahdit saivat lahjoittajilta 1,8 miljoonaa euroa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi.

Apu menee perille yli 700 paikallisen vammais- ja kansanterveysyhdistyksen kautta ympäri Suomen. Yhdistyksillä on merkittävä rooli vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Keräys on järjestetty vapaaehtoisten, pääosin pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja heidän läheistensä voimin äänestyspaikoilla vaalien yhteydessä 117 vuoden ajan.

Pieni ele -vaalikeräys kotimaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi EU-vaalien äänestyspaikoilla 29.5.–4.6. ja 9.6.2024.

Lisätietoja antaa:

Erika Mäntylä                                   
Toiminnanjohtaja                            
Pieni ele ry                                         
040 529 5409
erika.mantyla@pieniele.fi           

Markku Hyttinen
Puheenjohtaja, Pieni ele ry
Toiminnanjohtaja, Hengitysliitto ry
040 516 3641
markku.hyttinen@hengitysliitto.fi

Lisätietoja Pieni ele -vaalikeräyksestä:

Pieni ele -vaalikeräys on kerännyt lahjoituksia suomalaisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tukemiseen 117 vuotta, vuodesta 1907 asti. Keräys on järjestetty äänestyspaikoilla Suomen ensimmäisistä vaaleista alkaen. Kaikki lahjoitukset jäävät Suomeen ja puolet lahjoituksista suoraan paikkakunnalle apua tarvitseville. Keräyksellä autetaan muun muassa kehitysvammaisia, sydänsairaita, epilepsiaa sairastavia, invalideja, sokeita, kuuroja, aivosairaita; lapsia, nuoria ja aikuisia ja heidän perheitään. Apu jaetaan 15 vammais- ja kansanterveysjärjestön ja niiden paikallisyhdistysten kautta.

Pieni ele ry:n jäsenjärjestöt:

Allergia- iho- ja astmaliitto ry
Diabetesliitto ry
Epilepsialiitto ry
Hengitysliitto ry
Invalidiliitto ry
Kehitysvammaisten tukiliitto ry
Kuuloliitto ry
Kuurojen liitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Näkövammaisten liitto ry
Psoriasisliitto ry
Reumaliitto ry
Sydänliitto ry